Huisregels

Nocturne Haarlem kent een aantal huisregels, waarbij wij ervan uitgaan dat iedereen zich hieraan netjes houdt.
Mocht dit niet het geval zijn, dan behoudt de spelleiding het recht om iemand van de spel locatie te verwijderen of te weren, mocht de situatie daar om vragen.

Ben je jonger dan 18 jaar?
Sorry. Maar wij kunnen, vanwege het soms intense spel, spelers jonger dan 18 jaar helaas niet accepteren.

Verantwoording
We proberen zoveel mogelijk rekening met iedereen te houden.
We gaan ervan uit dat, wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, dit tijdig aan de spelleiding wordt doorgegeven zodat wij er rekening mee kunnen houden.
Wanneer je echter het gevoel hebt dat een situatie risicovol is, houd jezelf of andere mensen altijd in acht. Veiligheid is altijd prioriteit nummer 1.
Iedere speler heeft het recht én de plicht in te grijpen in een situatie die gevaarlijk is. Dit doe je door luid “STOP, STOP, STOP” te zeggen.
De spelleiding is verantwoordelijk voor zaken met betrekking tot EHBO, brand en evacuatie van het gebouw. Volg hun aanwijzingen op.

Let wel: Deelname geschiedt op eigen risico. Nocturne Haarlem is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is Nocturne Haarlem niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

“Wapens”
Gebruikte “wapens” tijdens een evenement mogen enkel goedgekeurde LARP wapens zijn.
Voor “vuurwapens” zijn enkel NERF wapens toegestaan. De spelleiding kan een speler vragen om zijn wapen te laten zien zodat deze kan worden gekeurd.
Wanneer deze niet veilig blijkt te zijn kan de spelleiding besluiten het wapen niet toe te laten.

IC/OC
In het gebouw is iedereen altijd in-character (IC). Dit om de dynamiek van het spel niet te verstoren voor de overige spelers. Ook rond het gebouw kunnen spelers ic zaken uitspelen.
De fietsenstalling is hoofdzakelijk out-character (OC). Hier kun je even bijkomen, roken, etc. Hou wel rekening met de buren, geluid draagt vrij ver vanaf de locatie en wij willen liever geen klachten over geluidsoverlast.

Gebruik soft/hard drugs
Het gebruik van soft- en/of hard drugs is niet toegestaan.
Betreft dit echter een uitzondering (van medische aard), dan dient dit vooraf met de spel leiding te worden opgenomen.

(Huis)dieren
(Huis)dieren meenemen is niet toegestaan.
Tenzij hiervoor een duidelijke en goedgekeurde reden is (denk hierbij aan hulphonden), waar vooraf over is overlegd door de organisatie.

Roken
Roken op locatie is mogelijk. Maar enkel buiten, bij de asbak in de fietsenstalling.

Alcohol
Alcohol wordt op de locatie geschonken. We gaan ervan uit dat een ieder zijn grenzen weet.
Onverantwoord gedrag wordt echter niet getolereerd en kan leiden tot het verwijderen of het weren van de speler.

Spelleiding
Tijdens het spel kunnen discussies ontstaan en de spelleiding staat altijd open voor een ieders mening en/of opvatting.
Maar in sommige gevallen beroept de spelleiding zich op het recht om over de discussie een bindend, voorlopig oordeel te vellen. Denk hierbij aan een lastige discussie waar men niet uit lijkt te komen of om te voorkomen dat het spel te lang wordt gepauzeerd.

Reacties zijn gesloten.