Wat gebeurde er…

Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 2 juli:

Een korte interpretatie, opgesteld door Dorian Castiel, jongeling van het geslacht van de Roos:

De sfeer was al bij aankomst gespannen. Al snel bleek dat de ruimte klaar gezet was voor een hofzitting. Jack was de eerste aanwezige en niet veel later verscheen Sas van Souburg ten tonele. Er volgden een aantal introducties, korte gesprekken over lopende zaken in Haarlem en Rotterdam. Deze werden echter abrupt onderbroken toen Prins Mordechai de ruimte betreedde. De prins nam zitting, sprak kort met een aantal aanwezigen, wederom volgden er een aantal introducties van de nieuwe aankomsten in het domein Haarlem.

Na de eerste ronde gesprekken riep de prins iedereen bijeen aan de tafel. De status van Rotterdam werd kort en duidelijk samengevat. Jack en Axel Mobius verschilden in opvatting over de gebeurtenissen rondom de Giovanni en Sabbat poging om Rotterdam in te nemen. De prins schorste het gesprek zodat Jack en Axel het met elkaar eens konden worden. In de tussentijd nam de prins de tijd om de jongelingen aan te tafel een les te leren over frivoliteiten ten tijde van crisis. Een les die duidelijk over kwam. Kort daarna werd het gesprek hervat. Jack en Axel waren het met elkaar eens dat de seneshal van Rotterdam een oudere van het geslacht van de maan, genaamd de Wisselaar, geaccepteerd heeft als zijnde oudere van de Camarilla. Daar de prins van Rotterdam hier zelf nog geen uitspraak over gedaan heeft besloot prins Mardechai dat de status onder behandeling is, tot de prins van Rotterdam zelf laat weten wat de status van de Wisselaar is. In de tussentijd is het aan een ieder in het domein Haarlem om zijn of haar hulp te bieden aan Rotterdam en bij te dragen aan de bescherming van de stad.

Ook gaf de prins aan dat hij zelf een onderzoek heeft ingesteld naar de finale dood van een andere oudere van het geslacht van de maan, wetende Helena van Amsterdam. Daarna sloot de prins het gesprek af en vertrok hij. Na het vertrek van de prins ontstonden er een aantal gesprekken over het zo effecient mogelijk verzamelen van de hulp-aanboden en hoe deze het beste naar Rotterdam overgebracht kunnen worden. De uiteindelijke afspraak is dat alle voorstellen naar Gillian gestuurd kunnen worden, daar zij rentmeester is in Rotterdam.


Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 4 juni:

Een korte interpretatie, opgesteld door Dorian Castiel, jongeling van het geslacht van de Roos:

De avond begon vrij rustig, er was ruimte om kennis te maken en er was ruimte voor lichte conversatie. Ongeveer een uur na aanvangt kwam Jack met de melding dat de oudere van het geslacht van de Maan het leven gelaten heeft in Haarlem. Vervolgens vonden er verschillende gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken begon Jack te twijfelen aan zijn herinneringen van de bewuste avond. Naar aanleiding van de twijfel heeft Jack Stefan de Vos gevraagd om de herinnering vrij te maken. Dit is hem echter nog niet gelukt. De afspraak is gemaakt om op de bijeenkomst in Rotterdam verder te werken an het vrij maken van de herinneringen van Jack omtrend de dood van de Elder. 

Reacties zijn gesloten.