Het spel

Als speler neem je tijdens de spelavond de rol op je van een verwant (vampier), afkomstig uit een van de 7 hoofd (uit een totaal van 13) clans. Deze clans wedijveren voortdurend met elkaar. Maar ook tussen de individuele verwanten onderling is er weinig rust.

Het spel is erg gefocust op politiek en intrige en draait vooral om macht en status, angst en manipulatie. In de verwanten samenleving geoorloofde middelen om jezelf staande te houden en bij voorkeur ‘hogerop’ te komen. Tragiek en (persoonlijke) horror zijn dan ook nooit ver weg en je personage zal hier tijdens het spelen vaak mee te maken krijgen. Vooral omdat je zelf, net zoals je medespelers, een monster bent en daar op een bepaalde manier mee moet omgaan.

Sommige omarmen het, terwijl anderen worstelen met deze nieuwe natuur. Ondertussen glijdt je personage onherroepelijk steeds meer af en zal deze minder menselijk worden. Het contact met de ‘normale’ wereld vervaagt steeds meer en emoties worden vreemder, terwijl je steeds lastiger met allerlei nieuwe ontwikkelingen kunt omgaan.

De vraag is dan ook hoe je personage hiermee omgaat?

Temidden van al deze mogelijke interne en persoonlijke conflicten bevind het domein Haarlem zich in een wereld van nog grotere intrige. In Nederland en Duitsland zijn zo’n 5 tot 9 domeinen actief, ieder gevuld met hun eigen bewoners. Ieder domein houdt zijn eigen bijeenkomsten en het zal regelmatig mogelijk zijn om op dezelfde avond in verschillende domeinen te spelen, maar dus ook om contacten te onderhouden met verwanten uit andere domeinen. Verwanten reizen naar andere domeinen of ontvangen gasten in hun eigen domein, met alle spanningen van dien.

Alle domeinen spelen in dezelfde spelwereld. Wat er op een avond gebeurd in een domein in Duitsland, is ook in de spelwereld van Nocturne in Duitsland gebeurd op die avond. Jij bent als speler in staat om met jouw personage te reizen naar andere domeinen wanneer je wilt, binnen de grenzen die de spelleiders (ST-storytellers) van beide domeinen stellen. Uiteraard, zijn alle consequenties voor je karakter ook gewoon onderdeel van het spel.

NB: De speelstijl van Vampire Katharsis is hierdoor wezenlijk verschillend van (de meeste) fantasy LARP’s. Er is (vrijwel) geen plot, het spel draait om interactie met andere spelers. Je kunt er vanuit gaan dat (vrijwel) ieder karakter tegenover je ook een speler is, zelfs ST hebben gewoon een eigen karakter. Ook wanneer je zelf probeert iets te bereiken in het spel is dit een belangrijke realisatie: jouw succes zal er niet vanaf hangen hoe hard jij je best doet, het zal ervan af hangen hoe goed of slim jouw karakter het heeft aangepakt. Als iemand je weet tegen te houden, is dat simpelweg een keuze van hun karakter… en wellicht een goede grond voor een mooie interactie!

Focus

Er zijn wel oudere karakters in het spel, maar ons spel focust zich vooral op de wat jongere verwanten (maximaal 100 jaar oud), die binnen de wereld herkenbaar zijn aan de benaming Neonate of Jongeling.
Deze Jongelingen zijn ervaren genoeg om te weten hoe het machtsspelletje in globale zin wordt gespeeld, maar zijn nog niet krachtig genoeg om daar een impact op te hebben. Met als gevolg dat ze veelal door de ouderen als (onvrijwillige) pionnen worden ingezet. Uitzonderingen daar gelaten uiteraard…