Regelgeving

Qua regelgeving wordt in de overkoepelende setting van de Katharsis Kronieken gebruik gemaakt van een algemene regelset, waar dus ook Nocturne Haarlem gebruik van maakt. Dit systeem is beter geënt op LARP spel dan bijvoorbeeld Vampire: the Masquerade van White Wolf. Er zijn wel een flink aantal setting componenten uit de White Wolf setting die worden gebruikt in Katharsis, zoals bijvoorbeeld de tradities van de Camarilla en de (basis) clans*. Maar, houdt er ook rekening mee dat sommige zaken juist niet (actief) gebruikt worden in Katharsis.

Nocturne Haarlem vormt op dit moment samen met Trajectum Tenebris uit Utrecht de Nederlandse tak van de Katharsis Kronieken. Daarnaast zijn er nog 5 tot 7 domeinen in Duitsland. Dit geeft spelers de mogelijkheid om met hetzelfde personage bij meerdere groepen te spelen. Alle domeinen organiseren hun eigen spelavonden (met eventuele eigen regels wat betreft aanmelding en kosten bijvoorbeeld) en er zijn ook meerdere grotere evenementen die meerdere avonden beslaan.

* Zie de boeken: Vampire – the Masquerade Revised (3th edition) rulebook van White Wolf (WW2300).
Met als aanvulling de verschillende Clan boeken en The Guide to the Camarilla.
Deze bieden je als beginnende speler een goede introductie tot de wereld.

Let op: hoewel de Katharsis Kroniek haar inspiratie uit Vampire: the Masquerade haalt, verschillen deze twee spelsystemen, haar spelwereld en verhaallijn onderling sterk. Het kan goed voorkomen dat bepaalde personages niet bekend zijn en/of bepaalde gebeurtenissen nooit hebben plaatsgevonden.
Bij vragen hierover, stel ze aan de spelleiding.

Katharsis Regelset
Er is een Duitse en Engelse versie van de regelset/disciplines beschikbaar. In de Duitse variant hebben disciplines geen namen, het heeft in het spel dan ook geen zin om de naam van een discipline te gebruiken. Sommige disciplines hebben specifieke symboliek waar je gebruik van kunt maken. In alle andere gevallen laat je middels spel aan de ander zien wat jouw discipline doet.

Aanvullend op de discipline-rwordt in Haarlem gebruik gemaakt van:

  • Eén of meer vingers opsteken voor Obfuscate (voor drukke avonden wel graag een glow stick gebruiken)
  • Eventueel aanvullend op het spel 2 vingers tegen de slaap wanneer je een mentale discipline gebruikt

Ook gebruiken we in Haarlem citroengeur als de geur van vampierenbloed – iets wat de meeste vampieren duidelijk kunnen ruiken aan het bloed.

De regelset zelf krijg je van de StoryTellers nadat een globaal concept voor je karakter is uitgezet. We kiezen ervoor om eerst te focussen op het verhaal en de geschiedenis van een karakter, omdat het spel in grote mate draait om interactie met andere personages.

Intens spel

Het spel binnen Katharsis is bij uitstek bedoeld om (af en toe) zeer intens te zijn. De wereld is hard en oneerlijk en de samenleving van verwanten des te meer zo. Persoonlijke horror, politiek en intrige zijn belangrijke onderdelen van ons spel. Toch is het niet de bedoeling dat spel over jouw persoonlijke grenzen heen gaat. Sterker nog, intens spel is het leukst en meest intens wanneer tegenspelers elkaar vertrouwen.

Daarom hechten wij veel waarde aan onderling vertrouwen. Het kan heel waardevol zijn om met (specifieke) mede- of tegenspelers voorafgaande aan een speelavond het een en ander te bespreken. Dit hoeft niet altijd een uitgebreidt gesprek te zijn, maar het is waardevol om met anderen af te stemmen waar jullie gezamenlijke grenzen ongeveer liggen. Dit soort kalibratie gesprekken kun je altijd zelf initeren, vaak is een simpele vraag al een soort kalibratie moment, zowel vooraf (“wat vind jij van … in het spel?”) als achteraf (wat vond je van …?).

Wanneer je echter al in het spel zit, en je merkt dat het spel een kant op gaat die voor jou niet goed is, dan is het zaak zelf goed je grenzen in de gaten te houden en tijdig voor jezelf in te grijpen.

Op het gebied van conflicten kun je vaak door je eigen houding en spel al een hele hoop de-escaleren. Zelfs als jouw karakter dat normaal misschien niet zou doen: als het voor jouw gezondheid nu wel nodig is, dan kun je altijd een reden verzinnen waarom jouw karakter dit keer wél probeert om een bepaald conflict te vermijden of af te zwakken.

Als het de-escaleren van de situatie niet lukt of niet mogelijk is, kun je gebruik maken van de gracefull bow out: je schermt met je hand je ogen af van oogcontact met anderen en loopt het spelgebied of de situatie uit. Dit is geen mechanisme om IC consequenties van spel te vermijden (waarschijnlijk zal hierna een kalibratie nodig zijn met de ander, zodat jullie daarna alsnog de IC consequenties aan het spel kunnen geven). De gracefull bow out is vooral een hele effectieve manier om weg te komen uit een situatie als je daar OC op dat moment niet kunt/wilt zijn.

Als een gracefull bow out niet mogelijk is, of als de ander je (IC) niet laat gaan, kun je in het spel duidelijk zeggen dat je hier nu weg wilt of moet. Als de ander dat niet lijkt te begrijpen, zeg dan eventueel de woorden “NO PLAY”. Hierna loop je zelf weg naar het OC gebied.

Reacties zijn gesloten.