Grenzen en intens spel

Het spel binnen Katharsis is bij uitstek bedoeld om (af en toe) zeer intens te zijn. De wereld is hard en oneerlijk en de samenleving van verwanten des te meer zo. Persoonlijke horror, politiek en intrige zijn belangrijke onderdelen van ons spel. Toch is het niet de bedoeling dat spel over jouw persoonlijke grenzen heen gaat. Sterker nog, intens spel is het leukst en meest intens wanneer tegenspelers elkaar vertrouwen.

Daarom hechten wij veel waarde aan onderling vertrouwen. Het kan heel waardevol zijn om met (specifieke) mede- of tegenspelers voorafgaande aan een speelavond het een en ander te bespreken. Dit hoeft niet altijd een uitgebreidt gesprek te zijn, maar het is waardevol om met anderen af te stemmen waar jullie gezamenlijke grenzen ongeveer liggen. Dit soort kalibratie gesprekken kun je altijd zelf initeren, vaak is een simpele vraag al een soort kalibratie moment, zowel vooraf (“wat vind jij van … in het spel?”) als achteraf (wat vond je van …?).

Wanneer je echter al in het spel zit, en je merkt dat het spel een kant op gaat die voor jou niet goed is, dan is het zaak zelf goed je grenzen in de gaten te houden en tijdig voor jezelf in te grijpen.

Op het gebied van conflicten kun je vaak door je eigen houding en spel al een hele hoop de-escaleren. Zelfs als jouw karakter dat normaal misschien niet zou doen: als het voor jouw gezondheid nu wel nodig is, dan kun je altijd een reden verzinnen waarom jouw karakter dit keer wél probeert om een bepaald conflict te vermijden of af te zwakken.

A graceful bow-out

Als het de-escaleren van de situatie niet lukt of niet mogelijk is, kun je gebruik maken van de graceful bow out: je schermt met je hand je ogen af van oogcontact met anderen en loopt het spelgebied of de situatie uit. Dit is geen mechanisme om IC consequenties van spel te vermijden (waarschijnlijk zal hierna een kalibratie nodig zijn met de ander, zodat jullie daarna alsnog de IC consequenties aan het spel kunnen geven). De graceful bow out is vooral een hele effectieve manier om weg te komen uit een situatie als je daar OC op dat moment niet kunt/wilt zijn.

Als een graceful bow-out niet mogelijk is, of als de ander je (IC) niet laat gaan, kun je in het spel duidelijk zeggen dat je hier nu weg wilt of moet. Als de ander dat niet lijkt te begrijpen, zeg dan eventueel de woorden “NO PLAY”. Hierna loop je zelf weg naar het OC gebied.